Loading...

Belevingsonderzoek

Belevingsonderzoek2018-08-14T15:53:38+02:00

Project Description

Een medewerkeronderzoek wordt vaak als een verplichting gezien. En medewerkers ervaren dat er te weinig met de input gedaan wordt door de organisatie. Echter kan een medewerkeronderzoek van zeer grote waarde zijn, indien het goed opgepakt wordt. Een medewerkeronderzoek kan vergeleken worden met een mentale APK: in plaats van het wagenpark wordt het belangrijkste kapitaal voor de organisatie onder de loep genomen: de medewerkers. Door middel van een medewerkeronderzoek krijgt de organisatie een beeld van de mentale belasting van de medewerkers. Een hoge mentale belasting heeft als risico dat de verzuimcijfers stijgen. Daarnaast krijgt de organisatie, afhankelijk van welke Check er ingezet wordt, inzicht in de werkbeleving van medewerkers op basis van acht onderwerpen. Dit geeft een beeld van hoe de medewerkers naar zichzelf, de huidige werksituatie, ontwikkeling en de organisatie kijken. Een medewerkeronderzoek kan ingezet worden als alternatief voor bijv. een verplicht medewerkerstevredenheidsonderzoek bij een ISO-certificering of een wettelijk kader. Maar ook kan het als onderbouwd beginpunt dienen voor ontwikkel- of verandertrajecten.

Een belangrijk verschil met ‘traditioneel’ medewerkeronderzoek is dat de medewerker bij het invullen van een Check ook een persoonlijke rapportage ontvangt met zijn persoonlijke kansen en risico’s ten aanzien van het thema. Zodat de medewerker zelf weet wat hij kan doen om verandering in de situatie aan te brengen. Hierdoor werk je als organisatie samen met jouw medewerkers aan een optimale organisatie.

  • APK voor jouw medewerkers
  • Inzichten voor medewerker en organisatie
  • Minder ziekteverzuim, meer productiviteit en werkgeluk
  • 0-meting voor ontwikkeltrajecten
  • Your Content Goes Here

Thema’s

Product
EmployabilityCheck Hoe ervaren mijn medewerkers hun eigen functie en de huidige werksituatie?
LoopbaanCheck Hoe ervaren de medewerkers hun huidige loopbaansituatie en arbeidsmarktwaarde?
WerkgelukCheck Hoe gelukkig zijn mijn medewerkers in de huidige werksituatie?

Meer weten over de mogelijkheden binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op
of vraag hier ons complete portfolio en prijslijst voor zakelijke dienstverlening aan.

Contact