Loading...

Integriteit

Integriteit2018-08-21T12:16:05+02:00

Project Description

Het begrip integriteit is te herleiden naar het woord integer, wat ‘heel’ betekent. Wanneer handelt iemand ‘heel’? Oftewel, wanneer houdt iemand rekening met alles en iedereen bij het uitvoeren van taken of gedrag in het algemeen? Dit is lastig, want vaak kun je niet iedereen tevreden stellen en zullen er keuzes of concessies moeten worden gemaakt. Wie of wat neem je allemaal mee in je overwegingen en je keuzes? Het beantwoorden van deze vraag geeft in ieder geval een beeld van de mate waarin iemand integer handelt. Handelt iemand vooral vanuit eigen belang, of wordt er voldoende rekening gehouden met anderen? En wordt het individu daar ook in voldoende mate in gefaciliteerd, zodat deze persoon er op kan worden aangesproken als er iets mis gaat?

DilemmaManager faciliteert en adviseert organisaties bij het beantwoorden van deze vragen met behulp van diverse, laagdrempelige instrumenten. Onderstaand onze toolkit die direct ingezet kan worden voor jouw integriteitsvraagstuk. Ook bieden wij de mogelijkheid tot maatwerk in onze rapportages en bieden wij een team- of organisatieanalyse aan op basis van een groepsafname. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

  • Inzicht in het construct integriteit en de achterliggende waarden
  • Zelfinzicht en handvaten voor de kandidaten
  • Inzicht in integriteit op team- of organisatieniveau
  • Input voor ontwikkelplan

Toolkit

Product Toepassingsgebied Wat brengt het in kaart
Zelfevaluatie Integer handelen Zelfinzicht en persoonlijke
ontwikkeling
Analyse van de persoonlijkheid en het eigen gedrag omtrent integer handelen.
OrganisatieCheck Integriteit Organisatieontwikkeling De beleving van de eigen mentale belasting en de werkcultuur waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen acht integriteitswaarden.
OrganisatieDeepscan Integriteit Organisatieontwikkeling Geeft naast een beeld van de beleving van de integriteitswaarden en de mentale belasting ook een beeld van de persoonlijkheid van het individu.

Meer weten over de mogelijkheden binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op
of vraag hier ons complete portfolio en prijslijst voor zakelijke dienstverlening aan.

Contact