Loading...

Loopbaanontwikkeling en mobiliteit

Loopbaanontwikkeling en mobiliteit2018-08-21T15:28:13+02:00

Project Description

Organisaties veranderen in een rap tempo. Dit vraagt een proces van continu leren en ontwikkelen van zowel organisatie als medewerker en heeft daarmee ook een effect op doorstroom en uitstroom. De mensen die in het verleden zijn aangenomen sluiten bijvoorbeeld niet altijd meer aan bij ‘de vraag van nu’. Aan de andere kant leidt de krapte op de arbeidsmarkt er juist ook toe dat organisaties voor sommige rollen/functies moeilijk de juiste mensen kunnen vinden en daarom bestaande kennis en kunde graag in huis houden. Welke vraag er ook aan ten grondslag ligt; Elke organisatie heeft beweegredenen om mensen in beweging te houden en te stimuleren tot ontwikkeling. Dat kan zowel intern, maar ook met een blik naar buiten. Onze toolkit Loopbaanontwikkeling en mobiliteit stimuleert bewustwording en beweging. De tools geven de medewerker inzicht in persoonlijke kansen en risico’s ten aanzien van loopbaanvragen, ontwikkeling en mobiliteit. Zo kan je jouw medewerkers onderbouwd en methodisch faciliteren bij hun ontwikkeling of bij het maken van een passende vervolgstap.

  • Complete mentale LoopbaanAPK
  • Stimuleer interne en externe mobiliteit
  • Verbeter doorstroom en uitstroom

Toolkit

Product Toepassingsgebied Wat brengt het in kaart
TalentenScan Gespreksdocument ten aanzien van het vormgeven van de loopbaan. Kan ingezet worden voor zowel interne als externe mobiliteit. Geeft inzicht in persoonlijkheid en intrinsieke motivatie en vertaalt dit naar voorkeuren, talenten, valkuilen en ontwikkelpunten. En geeft een beeld van de kansen en belemmeringen die ervaren worden ten aanzien van (loopbaan)ontwikkeling.
LoopbaanCheck Mentale LoopbaanAPK. Gespreksdocument ten aanzien van loopbaanontwikkeling. Geeft inzicht in hoe de huidige loopbaan, arbeidsmarktpositie, kwaliteiten en ambities beleeft worden.
TalentenDeepscan Uitgebreid onderzoek ten aanzien (loopbaan)ontwikkeling. Geeft naast inzicht in persoonlijkheid en intrinsieke motivatie, de beleving ten aanzien van de huidige loopbaan, arbeidsmarktpositie, kwaliteiten en ambities, ook inzicht in mentale belasting, balans werk-privé en prioriteiten die de kandidaat stelt. Bij de Deepscan schrijft een adviseur van DilemmaManager de adviesrapportage op basis van de vraagstelling bij de kandidaat.

Meer weten over de mogelijkheden binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op
of vraag hier ons complete portfolio en prijslijst voor zakelijke dienstverlening aan.

Contact