Loading...

Veilig handelen

Veilig handelen2018-08-21T12:48:58+02:00

Project Description

Als het veiligheid op de werkvloer betreft kennen veel organisaties uitgebreide protocollen en werkinstructies en worden medewerkers uitgebreid getraind en gecertificeerd. In de praktijk kunnen in elke werksituatie echter onveilige situaties ontstaan, die soms ongrijpbaar lijken. Hoe stuur ik je als organisatie nu op effectief op veilig handelen op de werkvloer? De onderliggende vraag die we daarbij veel tegenkomen: Waarom handelt een medewerker onveilig, terwijl hij alle certificaten bezit en de procedures door en door kent? Het antwoord is even eenvoudig als complex: Dat iemand iets ‘weet’ (kennis/procedures) of ‘kan’ (vaardigheden) wil niet zeggen dat dit gedrag in elke situatie ook adequaat ingezet kan worden. Naast ‘weten’ en ‘kunnen’, spelen onderwerpen als persoonlijkheid, mentale belasting en de situatie een grote rol. Vaak wordt onderschat hoe groot bijvoorbeeld de invloed is van het ervaren van werkstress of een sluimerend conflict met een leidinggevende op het vermogen van een medewerker om veilig te handelen volgens protocol en werkinstructies. En al helemaal wanneer er in de situatie ook nog onder spanning of tijdsdruk gewerkt moet worden.

Zijn jouw medewerkers bekend met de bewuste en onbewust invloeden op veilig handelen? Reflectie op de persoonlijke kansen en risico’s en weten wat jij als medewerker doet in bijvoorbeeld een situatie met spanning en tijdsdruk is daarom van groot belang in het kader van veilig handelen. Met behulp van onze toolkit wordt bewustwording onder medewerkers gecreëerd ten aanzien van de persoonlijke kansen en risico’s en de eigen invloed op veiligheid. Ook kan met de toolkit een groepsanalyse (bijvoorbeeld van de gehele organisatie, een afdeling of team) een onderbouwd beeld worden gekregen van de kansen en risico’s ten aanzien van veilig handelen. Met behulp van deze risico-inventarisatie kun je onderbouwd beleid maken en gerichte interventies inzetten om de veiligheid in jouw organisatie te vergroten!

  • Stimuleer bewustwording bij medewerkers
  • Grip op gedrag en veiligheid
  • Risico-inventarisatie veilig handelen
  • Onderbouw beleidskeuzes
  • Bepaal gerichte interventies

Toolkit

Product Toepassingsgebied Wat brengt het in kaart
Veilig handelen Scan Bewustwording gedrag en veiligheid. Kans- en risicoanalyse veilig handelen. Geeft inzicht in de gedragskenmerken die een relatie hebben met veilig handelen, vertaald naar persoonlijke talenten, valkuilen en mogelijke ontwikkelpunten. Daarnaast wordt de beleving van acht veiligheidsfactoren in kaart gebracht en de mentale belasting van de medewerker. Gezamenlijk geeft dit een beeld van de persoonlijke kansen en risico’s van een medewerker ten aanzien van veilig handelen en biedt het concrete handvatten voor ontwikkeling, begeleiding of interventie.

Meer weten over de mogelijkheden binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op
of vraag hier ons complete portfolio en prijslijst voor zakelijke dienstverlening aan.

Contact