Leerlingzaken Noordwest Veluwe kijkt verder dan studie-interesses

Joke en Linda van Leerlingzaken Noordwest Veluwe zijn gepassioneerde doorstroomcoaches die zich inzetten voor jongeren die vroegtijdig zijn uitgevallen op school. Hun missie? Deze jongeren succesvol terugbegeleiden naar een opleiding of werk. Sinds 2011 werken zij met de DilemmaMethode. Wij spraken met hen over hun algemene ervaringen met het inzetten van de Methode.

“Zonder de DilemmaMethode hadden wij geen inzicht gekregen in talenten en valkuilen en hadden wij puur op basis van interesses een keuze gemaakt, die mogelijk minder duurzaam was geweest.” – Linda Fillet

“Zonder de DilemmaMethode hadden wij geen inzicht gekregen in talenten en valkuilen en hadden wij puur op basis van interesses een keuze gemaakt, die mogelijk minder duurzaam was geweest.” – Linda Fillet

Leerlingzaken Noordwest Veluwe

Leerlingzaken Noordwest Veluwe speelt een cruciale rol in de uitvoering van de leerplichtwet voor 7 gemeenten en heeft hierbij de verantwoordelijkheid over het doorstroompunt, waarbij de focus ligt op het terugdringen van schooluitval. Joke en Linda hebben als hoofdtaak om jongeren die vroegtijdig uitgevallen zijn op school weer te motiveren, te activeren en te ondersteunen bij hun verdere (loopbaan)keuzes. Voor hen is het cruciaal om inzicht te krijgen in wat een jongere motiveert, hoeveel ruimte een jongere ervaart om te ontwikkelen en welke interesses een jongere heeft. Om dit in beeld te krijgen stimuleren zij alle jongeren die gemotiveerd zijn om onderwijs te volgen om de EducatieMeter (onderdeel van de DilemmaMethode) in te vullen.

Match tussen persoonlijkheid en studiekeuze

Vanuit Leerlingzaken Noordwest Veluwe zijn ze erg enthousiast over de Methode, omdat de Methode onder andere persoonlijkheid (waarvan krijgt de jongere energie) en studie-/beroepsinteresse in kaart brengt. Dit stelt hen in staat om in het gesprek met de jongere persoonlijkheid en opleidingskeuze op elkaar af te stemmen. Door de gegenereerde uitslag hebben zij een document waarover zij in gesprek kunnen gaan en kunnen reflecteren met de jongere over de te maken loopbaankeuze. Linda geeft hierbij een voorbeeld van een jongere die vastberaden was om bij defensie te gaan. “Naar aanleiding van het inzetten van de Dilemmamethode ben ik met deze jongere in gesprek gegaan over in hoeverre deze opleiding écht aansloot bij zijn intrinsieke drijfveren (persoonlijkheid). Na het gesprek heeft de betreffende jongere ervoor gekozen om een andere opleiding te gaan volgen die beter aansloot bij zijn talenten. Zonder het inzetten van de DilemmaMethode hadden wij geen inzicht gekregen in zijn talenten en valkuilen en hadden wij puur op basis van interesses een keuze gemaakt, die mogelijk minder duurzaam was geweest.”

“Naar aanleiding van het inzetten van de Dilemmamethode ben ik met deze jongere in gesprek gegaan over in hoeverre deze opleiding écht aansloot bij zijn intrinsieke drijfveren (persoonlijkheid). Na het gesprek heeft de betreffende jongere ervoor gekozen om een andere opleiding te gaan volgen die beter aansloot bij zijn talenten.

Naar aanleiding van het inzetten van de Dilemmamethode ben ik met deze jongere in gesprek gegaan over in hoeverre deze opleiding écht aansloot bij zijn intrinsieke drijfveren (persoonlijkheid). Na het gesprek heeft de betreffende jongere ervoor gekozen om een andere opleiding te gaan volgen die beter aansloot bij zijn talenten.

Bieden van zelfinzicht

Linda en Joke geven aan dat het gebruik van de DilemmaMethode niet alleen handvatten voor henzelf biedt om het gesprek aan te gaan, maar het daarnaast het zelfbewustzijn van jongeren zelf vergroot. Zij zien zwart-op-wit staan wie zij, op basis van hun persoonlijkheid, zijn en welke talenten en valkuilen hieraan verbonden zijn. “Voor velen is de uitslag een bevestiging van wat ze al wisten, waardoor ze rust vinden in zichzelf.”

“Voor velen is de uitslag een bevestiging van wat ze al wisten, waardoor ze rust vinden in zichzelf.”

“Voor velen is de uitslag een bevestiging van wat ze al wisten, waardoor ze rust vinden in zichzelf.”

“In plaats van hard werken om zichzelf helemaal aan te passen, gaan zij juist bewuster aan de gang met wie ben ik en wat past dan wél goed bij wie ik ben.” Zo benoemt Linda een voorbeeld van een meisje dat om verschillende redenen al meerdere keren is uitgevallen binnen het onderwijs. “Door deze faalervaringen heeft zij vooral een negatieve kijk gekregen op haar karakter. Na het lezen van haar eigen rapportage herontdekte ze haar kracht en de talenten die juist bij haar passen. Door deze benadering en het kijken naar wat wél lukt, werd zij weer gemotiveerd om op zoek te gaan naar een passende opleiding.”

Verder kijken dan studiekeuze

Naast de focus op loopbaankeuzes, kijkt Leerlingzaken Noordwest Veluwe ook naar mentaal welbevinden, omdat dit veel invloed heeft op de haalbaarheid en de succeskansen bij het volgen van bijvoorbeeld onderwijs. Joke geeft aan dat de DilemmaMethode hen helpt om het gesprek te voeren over de thema’s die spelen in het leven van de jongere. “Doordat een jongere het zelf heeft ingevuld ga je makkelijker het gesprek aan, het staat er en dus bespreek je het. Soms is dit een bevestiging van wat je al wist en soms spelen er onderwerpen waar je nog niet van op de hoogte was.” Dit helpt Leerlingzaken Noordwest Veluwe om de juiste prioriteiten te stellen in de begeleiding van de jongere.

“Het totaalplaatje dat de methode biedt is heel fijn. Het brengt in kaart waar de jongeren goed in zijn, wat ze nog kunnen leren, op welke vlakken ze daarbij ondersteuning nodig hebben en het helpt hen ontdekken wat bij hen past in een opleiding.”

“Het totaalplaatje dat de methode biedt is heel fijn. Het brengt in kaart waar de jongeren goed in zijn, wat ze nog kunnen leren, op welke vlakken ze daarbij ondersteuning nodig hebben en het helpt hen ontdekken wat bij hen past in een opleiding.”