• Inzicht in het construct Thuiswerken en jouw beleving van de acht Thuiswerkfactoren
  • Een beeld van jouw mentale belasting en ontwikkelruimte
  • Zelfinzicht en handvatten voor persoonlijke ontwikkeling

Productomschrijving

De ThuiswerkScan geeft op basis van 8 thema’s inzicht in jouw kansen en risico’s ten aanzien van thuiswerken. Aan de hand van jouw ‘mentale fitheid’ wordt daarnaast in kaart gebracht in hoeverre je ruimte ervaart om ook manieren van werken op te brengen die buiten je comfortzone liggen of ver van je eigen voorkeuren afstaan. De uitkomsten geven inzicht in hoe je thuiswerken ervaart en bieden ook handvatten op basis waarvan je jouw thuiswerksituatie kan verbeteren.

Bekijk een voorbeeldrapportage >

Productspecificaties