•  Inzicht in het construct Thuiswerken en jouw beleving van de acht Thuiswerkfactoren
  • Inzicht in jouw persoonlijkheid en gedragspatronen
  • Zelfinzicht en handvatten voor persoonlijke ontwikkeling

Productomschrijving

De ThuiswerkWijzer geeft op basis van 8 thema’s inzicht in jouw belevingswaarden rondom thuiswerken. Naast (thuis)werkvoorkeuren, stressniveau en ‘mentale fitheid’ geeft het ook een verdiepend inzicht in je persoonlijke kansen en uitdagingen op basis van jouw persoonlijkheidsprofiel. De uitkomsten geven een beeld van hoe je thuiswerken ervaart en bieden ook handvatten op basis waarvan je jouw (thuis)werksituatie kan verbeteren.

Bekijk een voorbeeldrapportage >

Productspecificaties