REA College: De EducatieMeter als kompas voor de (school)loopbaan

Bij REA College staat maatwerk centraal voor jongeren die geen passende plek vinden in het reguliere onderwijssysteem. Sinds 2018 maken ze gebruik van de EducatieMeter op hun locaties in Leeuwarden en Groningen. We spraken met Erna Slangen, opleidingscoach van de Topklas, om haar ervaringen te delen.

“Bij de bespreking van de resultaten herkent 95% van de leerlingen zichzelf, wat waardevolle gesprekken oplevert over opleiding, werk en de benodigde ondersteuning.” – Erna Slangen

“Bij de bespreking van de resultaten herkent 95% van de leerlingen zichzelf, wat waardevolle gesprekken oplevert over opleiding, werk en de benodigde ondersteuning.” – Erna Slangen

Maatwerk in de begeleiding

Wanneer jongeren een opleiding willen volgen, maar niet terechtkunnen in het reguliere beroepsonderwijs, biedt REA College een oplossing. Ze bieden op maat gemaakte opleidingen aan en begeleiden jongeren naar passende banen. Het draait hierbij om de ontwikkeling van de jongere, en het is essentieel dat ze daarbij de juiste ondersteuning krijgen. Daarom wordt zowel bij de Talentenexpeditie als bij de Topklas de EducatieMeter gebruikt, als een kompas voor jongeren die hun toekomst op het gebied van onderwijs en werk verkennen. Dit instrument biedt inzicht in opleidings- en beroepsinteresses, maar brengt ook persoonlijke drijfveren en de mentale belastbaarheid in kaart. Zo wordt er vanuit verschillende perspectieven naar de jongeren gekeken en kan een traject worden uitgestippeld waarin ze toewerken naar vervolgonderwijs of werk.

Talentenexpeditie – acht weken richting werk

In de Talentenexpeditie worden jongeren aangemeld door de gemeente, veelal jongvolwassenen met al wat teleurstellende ervaringen rond scholing en werk. Gedurende acht weken worden ze begeleid om zichzelf te ontwikkelen en te onderzoeken wat een passende vervolgstap zal zijn, waarbij de EducatieMeter in de eerste twee weken wordt gebruikt als startpunt voor het verdere traject.

Topklas – één jaar richting vervolgstudie

De Topklas biedt jongeren tussen de 16 en 18 jaar een tussenjaar waarin zij onderzoeken of een (reguliere) vervolgstudie een optie is. De EducatieMeter helpt bij deze verkenning en bij het maken van keuzes.

Eye-opener of bevestiging

Bij beide trajecten wordt de EducatieMeter ingezet, zodat er een volledig beeld ontstaat van iedere jongere. Op deze manier wordt inzichtelijk wat een jongere op dat moment wel of juist nog niet op kan brengen. Veelal hebben de coaches en de leerlingen zelf op basis van hun ervaringen hier al een beeld van, maar dit is altijd subjectief. Door middel van het instrument wordt dit geobjectiveerd. “Voor sommige jongeren is dit een bevestiging van wat zij al wisten, maar voor andere jongeren kan het ook echt een eyeopener zijn. Zo hebben wij gelijk een startpunt voor het gesprek” aldus Erna.

“Voor sommige jongeren is dit een bevestiging van wat zij al wisten, maar voor andere jongeren kan het ook echt een eyeopener zijn. Zo hebben wij gelijk een startpunt voor het gesprek.”

“Voor sommige jongeren is dit een bevestiging van wat zij al wisten, maar voor andere jongeren kan het ook echt een eyeopener zijn. Zo hebben wij gelijk een startpunt voor het gesprek.”

Van rapporten naar de praktijk

Wanneer een jongeren een EducatieMeter heeft ingevuld, wordt er altijd een gesprek gevoerd over de uitslagen. “Bij de bespreking van de resultaten herkent 95% van de leerlingen zichzelf, wat waardevolle gesprekken oplevert over opleiding, werk en de benodigde ondersteuning.”

Om naast het gesprek ook echt praktisch met de uitslag aan de gang te gaan, worden de jongeren aan het werk gezet met verschillende opdrachten. Zo worden ze gestimuleerd om na te denken over wat de resultaten voor hen betekenen in de praktijk. De jongeren noteren bijvoorbeeld op een werkblad hun talenten en valkuilen, waarna ze vervolgens een koppeling maken met een beroep waarin zij interesse hebben. Bovendien noteren zij, mede op basis van de rapportages, een aantal doelen voor zichzelf waaraan zij willen werken.

Om de kans op een succesvolle overstap te vergroten, worden de resultaten ook gebruikt voor het opstellen van een adviesrapport. Hierin wordt beschreven waar de jongere (nog) ondersteuning bij nodig heeft, welke begeleidingsmethoden goed aansluiten, maar ook wat belangrijke factoren zijn voor het succesvol (kunnen) volgen van scholing of het volhouden van werk.

“De rapportages geven ons als coaches handvatten om het gesprek aan te gaan met de jongeren, en de jongeren krijgen mooie inzichten in zichzelf.”

“De rapportages geven ons als coaches handvatten om het gesprek aan te gaan met de jongeren, en de jongeren krijgen mooie inzichten in zichzelf.”

Waarom de EducatieMeter?

Omdat het verder kijkt dan alleen het zichtbare gedrag in de klas. Het instrument biedt inzicht in de dieperliggende drijfveren van de leerlingen. De EducatieMeter zorgt voor een objectief startpunt voor verdere ontwikkeling en begeleiding.

“De rapportages geven ons als coaches handvatten om het gesprek aan te gaan met de jongeren, en de jongeren krijgen mooie inzichten in zichzelf.”