Alfa College versterkt studentenwelzijn en studiebegeleiding met de EducatieMeter

Alfa College, een MBO-instelling met verschillende vestigingen, werkt al 10 jaar met de DilemmaMethode. Binnen het Loopbaan- en Expertisecentrum wordt gebruik gemaakt van de EducatieMeter. De inzet is gestart in Hardenberg en door enthousiaste verhalen overgewaaid naar Groningen. Wij spraken met Taco, loopbaanbegeleider in Groningen, om praktijkervaringen uit te wisselen.

“Het gebruik van de Educatiemeter leidt tot waardevolle en mooie gesprekken, waarin echt stappen gezet kunnen worden.” – Taco van Beekum

“Het gebruik van de Educatiemeter leidt tot waardevolle en mooie gesprekken, waarin echt stappen gezet kunnen worden.” – Taco van Beekum

Inzet van de EducatieMeter bij het Loopbaancentrum

Bij het loopbaancentrum van de onderwijsinstelling draait het niet alleen om het kiezen van een passende opleiding, maar staat ook het welzijn en de vooruitgang van de studenten hoog op de agenda. Om de studenten effectief te begeleiden, hebben zij gekozen voor de EducatieMeter.

De voornaamste reden voor deze keuze is dat er met de EducatieMeter verder wordt gekeken dan studie-interesses. Ook het mentaal welbevinden en de persoonlijke drijfveren van studenten worden meegenomen en vervolgens in leesbare rapportages teruggekoppeld aan de student. Dit vinden ze in Groningen belangrijk; dat er verder wordt gekeken dan interesses én het aansluit bij de belevingswereld van de student.

Taco, bekend met de EducatieMeter vanuit de locatie Hardenberg, bracht de methode onder de aandacht van de locatie Kluiverboom in Groningen. Alle loopbaanbegeleiders zijn vervolgens getraind om de EducatieMeter toe te passen. “Doorslaggevend voor de keuze is de praktische toepasbaarheid van de EducatieMeter; de rapportages spreken meteen aan, zowel voor studenten als ouders zijn de rapporten herkenbaar en zeer goed te lezen.”

“Doorslaggevend voor de keuze is de praktische toepasbaarheid van de EducatieMeter; de rapportages spreken meteen aan, zowel voor studenten als ouders zijn de rapporten herkenbaar en zeer goed te lezen.”

“Doorslaggevend voor de keuze is de praktische toepasbaarheid van de EducatieMeter; de rapportages spreken meteen aan, zowel voor studenten als ouders zijn de rapporten herkenbaar en zeer goed te lezen.”

Vergroot de kwaliteit van dienstverlening

Het gebruik van de EducatieMeter leidt tot waardevolle en mooie gesprekken, waarin echt stappen gezet kunnen worden. Door het instrument kunnen de begeleiders op een laagdrempelige manier echt verdieping vinden, wat een grote toegevoegde waarde levert aan de kwaliteit van de dienstverlening. Omdat er niet alleen maar wordt gesproken over de studie-interesses van de studenten, maar er juist ook wordt gekeken naar het mentale welbevinden en het gedrag. De gesprekken zorgen voor zelfinzichten bij studenten, maar het helpt ook de begeleiders om gerichte gesprekken te voeren en sneller tot de kern te komen. Studenten komen vaak met een studievraag binnen, maar veelal liggen er hele andere vraagstukken aan ten grondslag. Daar wordt door middel van de EducatieMeter inzicht in verkregen en aandacht aan geschonken.

Studenten voelen zich écht gehoord

Taco vertelt dat studenten zich vaak herkennen in de uitslag. Dit maakt dat zij zich echt gehoord voelen en er opening ontstaat voor een waardevol gesprek. “Een student gebruikte letterlijk de woorden: Dat is wat ik altijd heb willen zeggen, maar nooit heb kunnen vertellen”. Daarnaast gebruiken jongeren de uitslagen ook om met hun ouders in gesprek te gaan. Soms kiezen de studenten namelijk een opleiding, omdat ze hierin toch gestuurd worden door het thuisfront: “Door het rapport hebben zij een middel in handen om meer achter hun eigen keuzes te gaan staan” Aldus Taco.

“Een student gebruikte letterlijk de woorden: Dat is wat ik altijd heb willen zeggen, maar nooit heb kunnen vertellen.”

“Een student gebruikte letterlijk de woorden: Dat is wat ik altijd heb willen zeggen, maar nooit heb kunnen vertellen.”

Door de EducatieMeter heeft de school een effectief instrument in handen om studenten te begeleiden naar een succesvolle studiecarrière, met meer zelfinzicht en een passende ondersteuning!