De Signaalkaart Studiesucces als schoolscan in het Nationaal Programma Onderwijs

Meer informatie

Onderwijs

Hoe richten we een onderbouwd LOB-traject in op onze school? Hoe faciliteer ik jongeren
bij het maken van een onderbouwde vervolgkeuze? Hoe organiseren we een effectieve vroegsignalering
om uitval te voorkomen? Allemaal vragen waar de DilemmaMethode bij ondersteunt. Inzicht in de werking
van gedrag. Praktische handvatten voor jongeren bij het maken van keuzes. Maar ook voor de begeleider
door het objectief in kaart brengen van kansen en risico’s ten aanzien van studiesucces.

  • Ingezet binnen 100+ scholen in V(S)O, MBO en HBO
  • 1.988 opgeleide professionals
  • 180.000+ afgenomen testen

De DilemmaMethode in het onderwijs

DilemmaManager faciliteert onderwijsinstellingen in het (V(S)O, MBO en HBO/WO met één methode van werken; De DilemmaMethode. De methode bestaat uit een concrete toolkit met instrumenten die allemaal gebaseerd zijn op dezelfde uitgangspunten. De instrumenten kunnen onder andere ingezet worden bij vraagstukken rondom sector-, profiel- en studiekeuze, beroepsoriëntatie, passend onderwijs, het voorkomen van uitval, zorgsignalering en identiteitsontwikkeling. Op basis van heldere rapportages krijgt de jongere inzicht in bijvoorbeeld zijn eigen talenten, valkuilen en ontwikkelpunten. Uiteraard bieden de rapportages ook voor de onderwijsprofessional concrete input om de begeleiding vorm te geven. Voorop staat echter dat de jongere zelf direct met de informatie aan de slag kan. Keuzes kan maken. En zich kan ontwikkelen.

Hoe werkt het?

Het portfolio Onderwijs is onder abonnement beschikbaar. Dit abonnement biedt een eigen testomgeving voor jouw onderwijsinstelling en de mogelijkheid om de instrumenten uit het portfolio in te zetten voor jouw leerlingen. De verschillende instrumenten in het portfolio Onderwijs zijn in een aantal toolkits samengevoegd. Zo is er een toolkit voor het faciliteren van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), waarin een aantal instrumenten zijn ondergebracht die inzicht geven in wie de jongere is, waar interesses liggen en hoe deze bijvoorbeeld matchen met opleidingen en beroepen. De toolkit ‘Zorgsignalering en begeleiding’ biedt instrumenten voor vroegsignalering van een mogelijke ondersteuningsbehoefte, maar ook begeleidingsinstrumenten, waarmee snel tot de kern kan worden gekomen van een ondersteuningsvraag.

In de ideale situatie is deze informatie al bij de instroom in het onderwijs bekend. Met onze toolkit ‘intake en instroom’ bieden we onderwijsinstellingen een methodische vroegsignalering en matching om zowel te adviseren over een passende opleidingsrichting, een ondersteuningsbehoefte vroegtijdig te signaleren, alsook samen met de jongere een onderbouwd ontwikkelplan op te stellen, waarbij de beleving van de jongere centraal staat.

Wat levert het op?

De inzet van de DilemmaMethode binnen het onderwijs draagt bij aan methodisch werken, objectivering van de waarneming van de onderwijsprofessional en een effectievere invulling van de begeleiding. Maar nog belangrijker; Het draagt bij aan de ontwikkeling van de jongere zelf door toepasbare inzichten die niet alleen kansen, maar ook risico’s beschrijven. Zonder opsmuk. Duidelijk en concreet. Zodat het ook impact heeft en gedragsverandering stimuleert en faciliteert.

Direct inzetten?

De instrumenten uit de DilemmaMethode zijn ook direct te bestellen in onze webshop. Daarbij kunnen de instrumenten direct vanuit een persoonlijk account ingezet worden. Wij verwijzen je hiervoor graag door naar onze webshop www.JongerenEnGedrag.nl.

Welke impact levert het je op?

  • Vroegsignalering ondersteuningsbehoefte en risico’s op uitval
  • Begeleiding studie- en beroepskeuzevraagstukken (LOB)
  • Begeleiding bij ondersteuningsvraagstukken
  • Stelt de jongere centraal
  • Faciliteert vroegsignalering risicogedrag (radicalisering, seksueel misbruik etc.)
  • Onderbouw beleid met stuurinformatie

Expertisegebieden