Onze organisatie

DilemmaManager is de uitgeverij van de DilemmaMethode. Wij faciliteren organisaties als gemeenten,
onderwijsinstellingen, zakelijk dienstverleners en corporates om zelfstandig met onze methodiek en tools te kunnen werken.
Dat doen we binnen uiteenlopende thema’s op zowel individueel niveau (persoonlijke ontwikkeling en begeleiding)
als op groepsniveau (organisatieontwikkeling en beleid). Centraal staat echter altijd het in kaart brengen van de werking
van gedrag en hiermee ontwikkeling, sturing, verandering of begeleiding vorm kunnen geven.

DilemmaManager is onderdeel van DilemmaGroep. DilemmaGroep bestaat daarnaast uit:

DilemmaAcademie verzorgt als opleidingsinstituut beroepserkende (CRKBO) en SKJ geaccrediteerde certificeringstrainingen om met de DilemmaMethode te kunnen werken. Daarnaast biedt DilemmaAcademie trainingen, masterclasses en workshops aan om professionals te faciliteren inzicht te verkrijgen in de werking van gedrag.
www.dilemmaacademie.nl

DilemmaAssessments is de dienstverlener binnen DilemmaGroep. DilemmaAssessments biedt geen ‘traditionele’ assessments, maar inspirerende ontwikkelprogramma’s waarbij de kandidaat centraal staat. DilemmaAssessments adviseert zowel individuen en organisaties bij uiteenlopende ontwikkelvraagstukken.
www.dilemmaassessments.nl