Gemeenten & (jeugd)zorg

Wat maakt dat een jongere uitvalt in het onderwijs? Wat is een passende opleiding of werkplek?
Hoe stimuleer ik zelfredzaamheid bij jongeren en volwassenen? En wat kan ik als begeleider doen
om dit te faciliteren? Allemaal vragen waar de DilemmaMethode bij ondersteunt. Inzicht in de werking
van gedrag. En daarmee in kansen en risico’s ten aanzien van studiesucces en participatie.

  • Ingezet binnen 60% van de RMC-regio’s
  • 1.988 opgeleide professionals
  • 180.000+ afgenomen testen

Zelfregie of ondersteuning?

DilemmaManager faciliteert gemeenten, (jeugd)zorginstellingen en onderwijs met één methode van werken; De DilemmaMethode. De methode bestaat uit een concrete toolkit met e-assessments die allemaal gebaseerd zijn op dezelfde uitgangspunten. De verschillende instrumenten zijn in de gehele keten (jongeren en volwassenen) in te zetten en bieden de begeleider een objectief uitgangspunt om snel tot de kern van een probleem te komen en een aanpak te bepalen. Maar belangrijker; De instrumenten geven vooral de cliënt zelf concrete inzichten en stimuleren daarbij zelfregie! Met als doel zelf onderbouwde keuzes te kunnen maken om zo succesvol een opleiding af te ronden, te kunnen participeren op de arbeidsmarkt of zelfstandig deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Hoe doen we dat?

De DilemmaMethode wordt ingezet door professionals die binnen gemeenten en aanpalende (jeugd)zorginstellingen jongeren en volwassenen begeleiden bij uiteenlopende vraagstukken. Zo worden onze instrumenten EducatieMeter en ProWijzer bijvoorbeeld ingezet om jongeren vanuit Leerplicht- of RMC-trajecten te begeleiden. Deze instrumenten worden ingezet om mogelijke oorzaken van verzuim of uitval in kaart te brengen en leveren concrete begeleidingshandvatten om zelfregie te stimuleren en verandering aan te brengen in de situatie.

Bij Werkpleinen, afdelingen Werk & Inkomen en participatie worden met behulp van onze e-assessments WerkWijzer en ZelfregieWijzer kansen en risico’s ten aanzien van participatievraagstukken in kaart gebracht en worden cliënten richting opleiding, werk of dagbesteding begeleid.

Wat levert het op?

In alle gevallen draagt de DilemmaMethode bij aan methodisch werken, objectivering van de waarneming van de professional en een effectievere trajectbegeleiding. Maar bovenal levert het toepasbare inzichten voor de cliënt zelf. Daarbij benoemen we niet alleen de kansen, maar ook de risico’s. Zonder opsmuk. Duidelijk en concreet. Zodat het ook impact heeft en gedragsverandering stimuleert en faciliteert.

Direct inzetten?

De instrumenten uit de DilemmaMethode zijn ook direct te bestellen in onze webshop. Daarbij kunnen de instrumenten direct vanuit een persoonlijk account ingezet worden. Wij verwijzen je hiervoor graag door naar onze webshop www.JongerenEnGedrag.nl.

Welke impact levert het je op?

  • Bevordert methodisch werken
  • Sneller tot de kern komen in gesprekken
  • Objectieve indicatiestelling
  • Stelt de cliënt centraal
  • Faciliteert vroegsignalering risicogedrag (radicalisering, seksueel misbruik etc.)
  • Onderbouw beleid met stuurinformatie

Expertisegebieden