Vergroot eigenaarschap door het inzetten van de DilemmaMethode

Gemeenten & (jeugd)zorg

Wat zorgt ervoor dat een jongere uitvalt in het onderwijs? Wat is een passende opleiding of werkplek? Hoe stimuleer je zelfredzaamheid bij jongeren en bij volwassenen? En wat kan je doen, als begeleider, om dit te faciliteren? Bij deze vragen staat steeds centraal hoe een individu begeleid kan worden bij het (opnieuw) participeren in de samenleving. En dit zijn allemaal vraagstukken waar de DilemmaMethode bij ondersteunt door het bieden van inzicht in de werking van gedrag en daarmee in de kansen en risico’s ten aanzien van leren, ontwikkelen en participeren. Dit wordt gedaan vanuit drie expertisegebieden.

Expertisegebieden

Waarom de DilemmaMethode binnen gemeentes en (jeugd)zorg?

De DilemmaMethode faciliteert gemeenten en (jeugd)zorginstellingen bij participatievraagstukken met behulp van online vragenlijsten en heldere rapportages. Deze vragenlijsten bieden inzicht in gedrag en brengen oorzaken gedrag in kaart. Het doel hiervan is het bieden van een objectief uitgangspunt waarmee snel tot de kern van het probleem gekomen kan worden. Maar nog belangrijker, de instrumenten geven de kandidaat zelf concrete inzichten in het eigen gedrag en daarmee wordt zelfregie gestimuleerd. Met als doel zelf onderbouwde keuzes kunnen maken om zo succesvol een opleiding af te ronden, te kunnen participeren op de arbeidsmarkt of zelfstandig deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

  • Wetenschappelijk onderbouwde digitale vragenlijsten

  • Inzicht in belangrijke oorzaken van gedrag

  • Vergroten van eigenaarschap met behulp van heldere rapportages

Hoe doen we dat?

De DilemmaMethode bestaat uit verschillende modules die geschikt zijn voor uiteenlopende hulp- en ondersteuningsvraagstukken. Voor elke module zijn op maat gemaakte instrumenten en heldere rapportages beschikbaar, die antwoord geven op de relevante hulpvragen. Ook zijn er trainingen en opleidingen beschikbaar die professionals ondersteunen bij het inzetten van de instrumenten uit een specifieke module.

Interesse in het inzetten van de DilemmaMethode binnen jouw organisatie of binnen jouw gemeente? Neem dan contact op met Heleen. Zij denkt graag mee over oplossingen passend bij jullie expertise of hulpvraag.