Dit noemen wij impact

Bespreekbaar maken wat er echt speelt. Geen sociaal wenselijk verhaal
of complimentendouche. Niet omdat het leuk is, maar omdat het wat oplevert.
Inzichten waarmee je verder kan. Als leerling of docent,
medewerker of werkgever, of gewoon als mens.

Wij adviseren

organisaties bij het maken van (beleids)keuzes rondom de werking van gedrag. Dit doen wij bij vraagstukken rondom ontwikkeling en inzetbaarheid van zowel jongeren als volwassenen.

Wij faciliteren

organisaties, begeleiders en individuen met een praktisch toepasbare methodiek met bijbehorende online tools om gedrag en ontwikkeling in verschillende contexten in kaart te brengen.

Wij trainen

trajectbegeleiders, onderwijsprofessionals, HR adviseurs, leidinggevenden en coaches in de werking van gedrag en om onze methodiek in het eigen vakgebied toe te passen.

Doelgroepen

Waar de mens is, is gedrag. Thuis, op school, op het werk en op de sportvelden.
De DilemmaMethode is dan ook breed toepasbaar, en kan dankzij de modulaire opbouw
nauwkeurig op de doelgroep worden afgestemd. Want in elke situatie kan de vraag ontstaan
om eens dieper in te zoomen op gedrag. Inzichtelijk maken wat iemand drijft,
wat bij iemand past, maar juist ook wat mogelijke valkuilen en gedragsrisico’s zijn.
Toegespitst op de levensfase en context. Onderstaand drie doelgroepen waarbinnen
de DilemmaMethode veelvuldig door professionals wordt toegepast.

Gemeenten & (jeugd)zorg
Doelgroep gemeenten & (jeugd)zorg DilemmaManager
 • Vroegsignalering risicogedrag
 • Terugdringen VSV
 • Methodische intake en trajectbegeleiding
 • Participatievraagstukken
 • Professionalisering

Lees verder
Onderwijs
Doelgroep onderwijs DilemmaManager
 • Vroegsignalering ondersteuningsbehoefte
 • Passend onderwijs
 • Loopbaanoriëntatie
 • Zorgsignalering en -begeleiding
 • Professionalisering

Lees verder
Zakelijke dienstverlening
Doelgroep zakelijke dienstverlening
 • Selecteren en matchen
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Ontwikkeling van teams en organisaties
 • Loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken
 • (Re-)organisatievraagstukken

Lees verder

Wist je dat onze instrumenten ook direct te bestellen zijn via één van onze webshops?
Ga hiervoor naar www.JongerenEnGedrag.nl (Gemeenten & (jeugd)zorg en Onderwijs) of naar www.NewHR.nl (Zakelijke dienstverlening).

Expertisegebieden