Project Description

Participatie

Hoe begeleid ik mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt richting passend werk? Hoe objectiveer ik wat haalbaar is? Hoe stimuleer ik eigen regie en zelfredzaamheid? Welke vervolgstappen zijn passend? Dit zijn allemaal vraagstukken waar de DilemmaMethode ondersteuning bij kan bieden.

(Langdurige) werkeloosheid kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan eigen gezondheid of mantelzorg een belangrijke oorzaak zijn, maar ook bijvoorbeeld een geestelijke- of lichamelijke beperking. Om kandidaten te begeleiden richting passend werk is het daarom van belang om inzicht te krijgen in oorzaken van gedrag. Vervolgens moet er gekeken worden welke vervolgstappen passend zijn in de individuele situatie van de kandidaat. Dit vergroot de kans op succesvolle re-integratie en participatie in onze maatschappij.

Waarom de DilemmaMethode bij participatievraagstukken?

Binnen het expertisegebied Participatie worden verschillende modules onderscheiden. In elke module zijn relevante instrumenten opgenomen die de kandidaat en de professional ondersteunen bij succesvolle re-integratie. Ook zijn er voor de modules trainingen en opleidingen beschikbaar, die de professional ondersteunen bij het inzetten van de instrumenten.

  • Inzicht in oorzaken van werkeloosheid

  • Effectieve begeleiding richting passend werk

  • Onderbouwen van beleids- of individuele keuzes

Benieuwd naar onze oplossingen voor participatie en re-integratie? Neem dan contact op met Heleen.