Zakelijke dienstverlening

Ontwikkeling van mensen in organisaties is meer dan (een toets op) competenties en vaardigheden
en het voeren van een functioneringsgesprek. Dat iemand iets weet, wil en kan, betekent niet
vanzelfsprekend dat hij of zij hier ook naar handelt. Oftewel; een tevreden, fitte en competente medewerker
is geen garantie voor de gewenste output of resultaat. De DilemmaMethode brengt alle relevante
factoren in kaart, die invloed hebben op gedrag en waarmee ontwikkeling kan worden gefaciliteerd.
Inzichten voor de organisatie, maar vooral voor het individu. Ontwikkelen doe je zelf.

Regie over ontwikkeling

Door middel van de e-assessments waarin de DilemmaMethode centraal staat, ondersteunen wij medewerkers en organisaties bij een breed scala aan vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling. De methode biedt online instrumenten voor thema’s als selectie, (loopbaan)ontwikkeling, mobiliteit, leiderschapsontwikkeling, agile werken, veilig handelen en ondernemerschap. Alle instrumenten leveren handzame rapportages die vooral het individu zelf inzicht geven. Reflectie op persoonlijke kansen en risico’s. Persoonlijke ontwikkeltips ten aanzien van het thema. Waarom? Ontwikkeling begint met zelfkennis, investeren in jezelf en reflecteren op jouw persoonlijke uitdagingen.

Hoe werkt het?

De DilemmaMethode maakt sturen op gedrag en ontwikkeling in jouw organisatie mogelijk. Objectief en onderbouwd. De DilemmaMethode biedt het uitgebreide aanbod van instrumenten in concrete toolkits per thema aan. Van e-assessments voor kwantitatieve en kwalitatieve selectie, tot een toolkit voor talentontwikkeling, waarmee talent en ontwikkelpotentie in kaart wordt gebracht en kan worden gemonitord. Alle instrumenten zijn erop gericht het individu zelf inzicht te geven en leveren daarom geautomatiseerd een rapportage direct aan de medewerker. Daarbij levert DilemmaManager maatwerk dashboards en stuurinformatie voor jouw organisatie; Inzicht in het potentieel van een afdeling, dynamiek van een team, learning agility van een groep medewerkers of het verandervermogen van de gehele organisatie. Daarmee kun jij sturen op gedragsontwikkeling in jouw organisatie!

Wat levert het op?

De inzet van de DilemmaMethode levert een methodische aanpak van ontwikkelvraagstukken in jouw organisatie. De methodiek brengt ‘zachte’ criteria rondom gedragsontwikkeling objectief in kaart en vertaalt ze geautomatiseerd naar stuurinformatie / HR analytics ten behoeve van onderbouwing van beleidskeuzes en effectmetingen. Maar nog belangrijker; Het draagt bij aan de ontwikkeling van de medewerker zelf door toepasbare inzichten die niet alleen kansen, maar ook risico’s beschrijven. Zonder opsmuk. Duidelijk en concreet. Zodat het ook impact heeft en gedragsverandering stimuleert en faciliteert.

Direct inzetten?

De instrumenten uit de DilemmaMethode zijn ook direct te bestellen in onze webshop. Daarbij kunnen de instrumenten direct vanuit een persoonlijk account ingezet worden. Wij verwijzen je hiervoor graag door naar onze webshop www.NewHR.nl.

Welke impact levert het je op?

  • Individuele (e)-assessments met heldere en praktische adviezen
  • Groeps- en teamanalyses om groepsdynamiek inzichtelijk te maken
  • Management- en stuurinformatie met concrete handvatten om beleidskeuzes op te baseren
  • Opleidingen voor professionals om deze methodiek en inzichten zelfstandig te kunnen toepassen

Expertisegebieden