Voortijdig schoolverlaten terugdringen door regionale aanpak in Noord-Limburg

In Noord-Limburg (Doorstroompunt regio 38) wordt sinds 2012 de DilemmaMethode met succes toegepast om voortijdig schoolverlaten (VSV) terug te dringen. Deze methode wordt zowel door de doorstroomcoaches vanuit de gemeentes als op de scholen (voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voorgezet speciaal onderwijs en het mbo) binnen de regio ingezet. Wilbert Hendriks, Bovenschoolse Ondersteuningscoördinator bij Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken en projectleider van het project “VSV Makelaars”, deelt zijn ervaringen.

“De kracht van het succes is dat dat de gehele regio de methode omarmd heeft.” – Wilbert Hendriks

“De kracht van het succes is dat dat de gehele regio de methode omarmd heeft.” – Wilbert Hendriks

Keuze voor de DilemmaMethode

Binnen Noord-Limburg heerst de overtuiging dat een preventieve aanpak van VSV essentieel is. Daarom hebben de gemeenten en scholen ervoor gekozen nauw samen te werken. In deze samenwerking zochten zij naar een instrument om de VSV-cijfers terug te dringen. De keuze viel op de EducatieMeter, een instrument gebaseerd op de DilemmaMethode. Wilbert legt uit dat deze keuze werd gemaakt vanwege de behoefte aan een objectief instrument dat ondersteuning biedt bij effectieve gesprekken met jongeren. Daarnaast was er de wens dat gemeentes en onderwijsinstellingen dezelfde taal zouden spreken.

Brede implementatie

Na de keuze voor de methode moest de aanpak en inzet hiervan bepaald worden. De methode wordt voornamelijk toegepast bij de overgang van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar onderwijs, een kwetsbaar moment voor jongeren. Hierdoor krijgen zij passende begeleiding om uitval te voorkomen. Daarnaast wordt de methode regionaal ingezet voor elke jongere die uitvalt binnen het onderwijs.

Wilbert benadrukt de meerwaarde van de brede inzet: doordat verschillende medewerkers binnen het onderwijs en de gemeentes bekend zijn met de methode, ontstaat er een betere samenwerking en afstemming. De methode wordt als waardevol beschouwd, omdat het helpt bij het maken van de juiste vervolgkeuzes samen met de jongere. “De kracht van het succes is dat de gehele regio de methode omarmd heeft!”

Effectievere gespreksvoering

Ondertussen werkt de gehele regio al geruime tijd met de methode en zijn de ervaringen positief. De rapportages die de methode genereert, waarbij elke jongere een gepersonaliseerd rapport ontvangt, fungeren als gespreksleidraad. In deze rapportage wordt de persoonlijkheid van de jongere beschreven. Wilbert: “Doordat de jongere zich herkent in deze tekst, ervaart hij meer vertrouwen in de begeleider, wat leidt tot meer openheid en vertrouwen vanaf het begin van het gesprek.” Ter illustratie deelt Wilbert een anekdote waarin een jongere opmerkt: “Ik heb die meneer maar twee keer gezien, maar ik heb het idee dat hij mij beter kent dan mijn ouders!”

“Ik heb die meneer maar twee keer gezien, maar ik heb het idee dat hij mij beter kent dan mijn ouders!”

“Ik heb die meneer maar twee keer gezien, maar ik heb het idee dat hij mij beter kent dan mijn ouders!”

Focus op mentaal welzijn

Naast gesprekken over de persoonlijkheid en beroepsinteresses van de jongere, biedt de methode ook inzicht in het mentale welbevinden. Dit inzicht helpt bij het identificeren van belemmerende- en ondersteunende factoren om onderwijs te volgen. “De methode is geen kant-en-klare oplossing, maar biedt wel inzicht in de ervaren belemmeringen en ondersteunende factoren voor de jongere, wat het startpunt vormt voor een passende oplossing,” aldus Wilbert. Doordat binnen de regio zowel het onderwijs als de gemeentes met dezelfde methode werken, kunnen zij effectiever sturen op passende begeleiding en ondersteuning.

Wilbert benadrukt daarnaast de waarde van de samenwerking met DilemmaManager. “De betrokkenheid en toewijding van DilemmaManager dragen bij aan het succes van de methode in de regio. Het fijne aan de samenwerking met DilemmaManager is dat zij blijven staan waar zij voor staan: de jongere!”

“Het fijne aan de samenwerking met DilemmaManager is dat zij blijven staan waar zij voor staan: de jongere!”

“Het fijne aan de samenwerking met DilemmaManager is dat zij blijven staan waar zij voor staan: de jongere!”