Project Description

Voortijdig Schoolverlaten

Hoe realiseer ik een onderbouwde preventieve aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten? Hoe breng ik eventuele verzuimsignalen in kaart? Hoe geef ik effectieve begeleiding van voortijdig schoolverlaters vorm? Dit zijn allemaal vraagstukken die beantwoord kunnen worden met behulp van de modules Voortijdig Schoolverlaten.

Juist binnen leerplicht en doorstroompunten is het van groot belang om jongeren meer inzicht te bieden in het eigen gedrag en de factoren die hierop van invloed zijn. De oorzaken van verzuim bestaan vaak uit een opeenstapeling van factoren. Zo blijkt bijvoorbeeld dat jongeren met financiële zorgen of met zorg voor hun familie een grotere kans hebben op verzuim of uitval. Hierdoor is het belangrijk om met een brede blik te kijken naar alle oorzaken van het gedrag van de jongere. Dit vergroot de kans op een effectieve aanpak van voortijdig schoolverlaten.

Waarom de DilemmaMethode bij een voortijdig schoolverlaten?

Binnen het expertisegebied Voortijdig Schoolverlaten worden twee modules onderscheiden, namelijk de module Leerplicht en de module Doorstroompunt. In elke module zijn relevante instrumenten opgenomen die de jongere en professional ondersteunen bij het voorkomen van uitval of bij het maken van de stap richting opleiding of werk. Ook zijn er voor beide modules trainingen en opleidingen beschikbaar, die de professional ondersteunen bij het inzetten van de instrumenten.

  • Preventief in kaart brengen van verzuimsignalen

  • Effectieve begeleiding van voortijdig schoolverlaters

  • Onderbouwen van beleidskeuzes

Benieuwd naar onze oplossing voor het aanpakken van voortijdig schoolverlaten? Neem contact op met Heleen.