Project Description

(Jeugd)zorg

Hoe krijg ik inzicht in de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een cliënt of kandidaat? Hoe objectiveer ik wat wel en niet haalbaar is? Hoe stimuleer ik eigen regie en zelfredzaamheid? Welke vervolgstappen zijn passend? Dit zijn allemaal vraagstukken waar de DilemmaMethode ondersteuning bij kan bieden.

Het is belangrijk om te weten dat het niet gaat om een diagnostisch instrument. Het doel is niet het stellen van een diagnose of het bieden van een behandeling. Het doel is juist om verder te kijken dan de diagnose en om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid en de ondersteuningsbehoefte die de cliënt of kandidaat op dit moment heeft, ongeacht een diagnose. Op basis hiervan kan passende en effectieve begeleiding worden geboden.

Waarom de DilemmaMethode bij participatievraagstukken binnen de zorg?

Binnen het expertisegebied (Jeugd)zorg worden verschillende modules onderscheiden. In elke module zijn relevante instrumenten opgenomen die de kandidaat en de professional ondersteunen bij succesvolle re-integratie. Ook zijn er voor de modules trainingen en opleidingen beschikbaar, die de professional ondersteunen bij het inzetten van de instrumenten.

  • Persoonsgerichte aanpak, los van de diagnose

  • Begeleidingsbehoefte in kaart brengen op basis van persoonlijkheid

  • Belevingswereld centraal stellen

Benieuwd naar onze oplossingen voor binnen de (jeugd)zorg? Neem dan contact op met Heleen.