Over EducatieMeter

EducatieMeter is een digitaal begeleidingsinstrument bestaande uit vier vragenlijsten die door de jongere thuis ingevuld kunnen worden. Dit instrument biedt handvatten om een jongere effectief te begeleiden en zelf regie te laten voeren over zijn/ haar ontwikkeling. EducatieMeter geeft vanuit vier verschillende invalshoeken informatie over de huidige situatie en gedrag van de jongere.

  1. Mentale belastbaarheid (mentale fitheid en draagkracht)
  2. Voorkeuren en prioriteitsstelling(inzicht in de belevingswereld)
  3. Persoonlijkheid (drijfveren, talenten, valkuilen en ontwikkelpunten)
  4. Studie- en beroepsinteresse

Voor jongeren

EducatieMeter biedt de jongere in praktische, digitale rapportages inzicht in vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’, ‘Welke prioriteiten stel ik?’ en ‘Wat belemmert mij daar mogelijk bij?’. EducatieMeter reikt handvatten aan om zelf sturing te geven aan de persoonlijke ontwikkeling en ondersteunt bij het maken van keuzes. De herkenning bij jongeren is daarbij groot: ‘Dit gaat over mij! Dit is mijn gebruiksaanwijzing!’

Voor professionals

EducatieMeter ondersteunt de professional bij het verkrijgen van inzage in de belevingswereld van de jongere, het signaleren van mogelijke belemmeringen, het opstellen van een aanpak en het kiezen van een passende begeleidingsstijl. En dat allemaal snel, digitaal, methodisch en onderbouwd.

EducatieMeter – Juist nu!

  • Op afstand methodisch in kaart brengen van (oorzaken van) gedrag van jongeren bij zorg,
    verzuim of uitval

  • Onderbouwd een begeleidingsaanpak bepalen

  • Effectieve en efficiënte digitale begeleiding bij oriëntatievraagstukken (bijv. overstap VO-MBO, uitval, switchen)