Naast de praktische uitdagingen die het coronavirus, thuiswerken en onderwijs op afstand met zich meebrengen is er een veel groter, maar minder zichtbaar probleem. Een groot aantal jongeren met ernstige problemen, onder andere in de thuissituatie, zit nu noodgedwongen 24/7 thuis.

Er worden allerlei acties in het werk gesteld om deze jongeren te bereiken. Zo gaat de leerplichtambtenaar op deurbezoek en scholen proberen via digitale leermiddelen en social media contact te houden met hun leerlingen.

Om snel inzicht te krijgen in wat er speelt en wat deze jongeren nodig hebben stelt DilemmaManager EducatieMeter voor Thuis tijdelijk beschikbaar zonder abonnement of opleidingskosten. Dit betekent dat er geen opstartdrempel is om EducatieMeter voor Thuis direct in te kunnen zetten.

Nu starten?

Wil je EducatieMeter voor Thuis inzetten of meer informatie? Klik op onderstaande link, zodat we direct contact met je opnemen.

Nu aanvragen

Over EducatieMeter

EducatieMeter is een digitaal begeleidingsinstrument bestaande uit vier vragenlijsten die door de jongere thuis ingevuld kunnen worden. Dit instrument biedt handvatten om een jongere effectief te begeleiden en zelf regie te laten voeren over zijn/ haar ontwikkeling. EducatieMeter geeft vanuit vier verschillende invalshoeken informatie over de huidige situatie en gedrag van de jongere.

  1. Mentale belastbaarheid (mentale fitheid en draagkracht)
  2. Voorkeuren en prioriteitsstelling(inzicht in de belevingswereld)
  3. Persoonlijkheid (drijfveren, talenten, valkuilen en ontwikkelpunten)
  4. Studie- en beroepsinteresse

Voor jongeren

EducatieMeter biedt de jongere in praktische, digitale rapportages inzicht in vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’, ‘Welke prioriteiten stel ik?’ en ‘Wat belemmert mij daar mogelijk bij?’. EducatieMeter reikt handvatten aan om zelf sturing te geven aan de persoonlijke ontwikkeling en ondersteunt bij het maken van keuzes. De herkenning bij jongeren is daarbij groot: ‘Dit gaat over mij! Dit is mijn gebruiksaanwijzing!’

Voor professionals

EducatieMeter ondersteunt de professional bij het verkrijgen van inzage in de belevingswereld van de jongere, het signaleren van mogelijke belemmeringen, het opstellen van een aanpak en het kiezen van een passende begeleidingsstijl. En dat allemaal snel, digitaal, methodisch en onderbouwd.

EducatieMeter voor thuis – Juist nu!

  • Op afstand methodisch in kaart brengen van (oorzaken van) gedrag van jongeren bij zorg,
    verzuim of uitval
  • Onderbouwd een begeleidingsaanpak bepalen

  • Effectieve en efficiënte digitale begeleiding bij oriëntatievraagstukken (bijv. overstap VO-MBO, uitval, switchen)

Laten we er samen alles aan doen om jongeren het inzicht te bieden dat ze juist nu zo hard nodig hebben!

Nu aanvragen