Firda Drachten: Succesvolle implementatie van de DilemmaMethode in het MBO onderwijs

Firda Drachten, een MBO-instelling in de regio Friesland en noordelijk Flevoland, is in augustus 2022 gestart met de implementatie van de DilemmaMethode. Zowel binnen het Student Service Centrum (SCC) als in het reguliere loopbaantraject van de studenten wordt deze methodiek nu toegepast. We spraken met Paul de Jong, de manager van het SCC, om praktijkervaringen uit te wisselen.

“De positieve verhalen van andere scholen verwonderden ons. Wij wilden dit ook meemaken.” – Paul de Jong

“De positieve verhalen van andere scholen verwonderden ons. Wij wilden dit ook meemaken.” – Paul de Jong

Succesvolle samenwerking met Firda Drachten

De samenwerking met Firda Drachten is een succes dankzij het enthousiasme en de doortastende aanpak van Paul en Ingrid. Als team stelden zij helder een visie op, gedreven door de wens om eigentijdse leermethodes toe te passen waarbij de ontwikkeling van jongeren centraal staat.

“Wij waren naarstig op zoek naar nieuwe eigentijdse methodes die studenten handvatten geven om vervolgstappen te zetten in hun ontwikkeling.”

“Wij waren naarstig op zoek naar nieuwe eigentijdse methodes die studenten handvatten geven om vervolgstappen te zetten in hun ontwikkeling.”

In het voorjaar van 2022 hebben zij de markt verkend en kwamen zij uit bij de DilemmaMethodiek.  Tijdens hun verkenning hebben ze onder andere praktijkervaringen met andere uitgewisseld, wat hun nieuwsgierigheid en enthousiasme heeft aangewakkerd. “De positieve verhalen van andere scholen verwonderden ons. Wij wilden dit ook meemaken.”

Volgens Paul ligt de meerwaarde in het feit dat studenten zich herkennen in de resultaten en dat docenten concrete handvatten krijgen voor de begeleiding. Dit maakt de methodiek praktisch en hands-on.

“De methode versterkt de positie van de begeleider.”

“De methode versterkt de positie van de begeleider.”

In Drachten wordt de methodiek op twee manieren ingezet: de EducatieMeter bij loopbaanadviezen en de Signaalkaart voor preventieve signalering van ondersteuningsbehoeften. Dit leidt tot waardevolle gesprekken en een effectievere begeleiding, aldus Paul.

De kracht van de EducatieMeter

Alle medewerkers van het loopbaancentrum zijn gecertificeerd en werken met de EducatieMeter als praatdocument bij loopbaanvraagstukken. Wanneer een jongere vastloopt in het onderwijsproces, wordt er doormiddel van de EducatieMeter in kaart gebracht waar de jongere ondersteuning in nodig heeft. Paul: “Het mooiste vind ik dat mijn medewerkers aangeven dat ze extra waardevolle gesprekken hebben. Doordat de jongere zich herkent, staan zij meer open voor begeleiding en komen wij sneller tot de kern.”

Preventieve begeleiding met de Signaalkaart

Bij alle eerstejaarsstudenten wordt de Signaalkaart ingezet voor preventieve begeleiding. De uitslag geeft inzicht in het welzijn van de studenten en wordt gebruikt als aanvulling op de SLB-gesprekken. Hierdoor krijgen Student Loopbaan Begeleiders (SLB’ers) een sterkere positie bij het monitoren van het welzijn van studenten. Zoals Paul aangeeft zijn er altijd studenten die onder de radar blijven. Ook deze studenten proberen zij nu in beeld te krijgen.

Bij Firda is het zo georganiseerd dat de SLB’er zo snel mogelijk doorverwijst naar het ondersteuningsteam wanneer er een hulpvraag boven water komt. Op deze manier wordt de jongere op een veel eerder moment geholpen, waardoor ze echt in staat zijn preventief te werken en vsv terug te dringen.

Tips voor succesvolle implementatie

“Wat wij hebben geleerd? Bereid het organisatorisch goed voor en zorg vooral voor rugdekking vanuit het management. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan.”

“Wat wij hebben geleerd? Bereid het organisatorisch goed voor en zorg vooral voor rugdekking vanuit het management. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan.”

Paul deelt waardevolle inzichten voor andere onderwijsinstellingen die een soortgelijke werkwijze overwegen. Hij benadrukt de essentie van een gedegen organisatorische voorbereiding en het belang van steun vanuit het management. Een gestroomlijnde aanpak aan de voorkant vermindert de belasting voor medewerkers en draagt bij aan een soepele implementatie. Zeker in het beginstadium komt er nieuwe informatie op de medewerkers af. Als er op dat moment onduidelijkheid is over beleid of een gebrek aan informatievoorziening, dan drukt het op onvermogen van de medewerkers. Het moet dan ook aan de voorkant strak georganiseerd worden waarbij een tijdspad essentieel is, dan zal het proces uiteindelijk meevallen.

“Uiteindelijk helpt de methodiek juist, omdat de studenten gemakkelijker in kaart worden gebracht en zo de juiste begeleiding kunnen krijgen.”

“Uiteindelijk helpt de methodiek juist, omdat de studenten gemakkelijker in kaart worden gebracht en zo de juiste begeleiding kunnen krijgen.”

Groeiend draagvlak en enthousiasme

Na 1,5 jaar ervaring groeit het draagvlak en neemt het enthousiasme binnen Firda toe. De focus op de student, de herkenning in de resultaten en de concrete handvatten voor begeleiding zijn de drijvende krachten achter het succes van de DilemmaMethode.

“De student staat centraal en herkent zich écht in de uitslag. Dat is waar wij het voor doen! Of zoals één van onze SLB-ers opmerkte: Deze inzichten en een rapport over jezelf, dat gun je toch elke student?!”

“De student staat centraal en herkent zich écht in de uitslag. Dat is waar wij het voor doen! Of zoals één van onze SLB-ers opmerkte: Deze inzichten en een rapport over jezelf, dat gun je toch elke student?!”