Breng het mentaal welbevinden, de vitaliteit en werkbevlogenheid van uw onderwijsprofessionals
vroegtijdig in kaart met onze OnderwijsCheck, -Scan en -Deepscan. Zowel preventief als reflectief
in te zetten, om zo werk- of spanningsgerelateerde klachten te beperken of zichtbaar te maken.

Welke oplossingen bieden wij aan?

OnderwijsCheck

Preventieve en eerste meting

 • Laagdrempelig de huidige situatie in kaart brengen door middel van de “toegerust-score”
 • Inzicht in risico’s op spanning of werkstress gerelateerde klachten
 • Beginpunt voor verdere verdieping, structurele aanpak of aanpassingen en/of verbetering van beleid binnen het onderwijs
 • Groepsanalyse(s) mogelijk

€ 25,- per OnderwijsCheck
€ 250,- per groepsanalyse

Meer informatie

OnderwijsScan

Reflectie op persoonlijke kansen en risico’s

 • Verdiepende reflectie op de interactie tussen persoonlijkheid en werkgeluk
 • Drijfveren, talenten, allergieën en uitdagingen in kaart brengen
 • Kansen en risico’s ten aanzien van vitaliteit en werkplezier
 • Persoonlijke handvatten voor ontwikkeling en begeleiding

€ 50,- per OnderwijsScan

Meer informatie

OnderwijsDeepscan

Verdiepend onderzoek

 • Verdiepings- en begeleidingsinstrument als inzicht en begeleiding vereist is
 • Inzicht in de interactie tussen mentaal welbevinden, persoonlijkheid en werkgeluk
 • Uitgebreide rapportage gericht op individuele en persoonlijke ontwikkeling
 • Inclusief advies op maat

€ 250,- per OnderwijsDeepscan

Meer informatie

Met onze toolkit kunt u:

 • De onderwijsprofessional centraal stellen.

 • De onderwijsprofessional toerusten, ondersteunen en begeleiden.

 • Uitval en doorstroom voorkomen.

 • Kwaliteit van het onderwijs verhogen en waarborgen.

 • Inzicht in de werkdrukbeleving van de onderwijsprofessional.

 • Het leveren van handvatten en inzichten om ontwikkeling mogelijk te maken.

Vergeten we de leerkracht niet?!

“We zien allemaal de noodzaak om juist in deze tijd leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen in het krijgen van onderwijs, maar tegelijkertijd ontstaat de vrees voor toenemende werkdruk voor leerkrachten en schoolbesturen.”

Lees het artikel op LinkedIn

Benieuwd naar onze oplossing voor leerlingen?

Meer informatie