Loading...
Nationaal Programma Onderwijs2021-10-15T09:47:08+02:00

Vroegtijdig signaleren in het onderwijs
als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs

De Signaalkaart is een preventief werkende vragenlijst die op een laagdrempelige manier het mentaal welbevinden en eventuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen in kaart brengt. Een goede basis, als onderdeel van de schoolscan, voor de verdere invulling van het Nationaal Programma Onderwijs.

Doel van de de Signaalkaart Studiesucces?

 • Inzicht in de beleving van de leerling en de (verdiepende)begeleiding die eventueel nodig is
 • ‘Probleem- en behoefteanalyse’ op leerling- en schoolniveau
 • Geeft op een makkelijk interpreteerbare manier aan waar ondersteuning nodig is
 • Inventarisatie van kansen en risico’s studiesucces
 • Toetsing van het begeleidingsrendement

Waarom de Signaalkaart Studiesucces?

 • Digitale, wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst (online overal in te vullen)
 • Geautomatiseerde digitale rapportage voor de leraar, leerling en/of ouders (makkelijk te lezen en interpreteren)

Wat zien we in de praktijk?

Leerlingen die mentaal niet fit zijn, kunnen niet laten zien waar ze toe in staat zijn en niet het mogelijke (studie) succes behalen.

Leervermogen

Het (directe) effect van een hoge mentale belasting op de (leer) prestatie

Waar bestaat de Signaalkaart Studiesucces uit?

De vragenlijst bestaat uit het mentaal welbevinden van de leerlingen, lees “de mate waarin een leerling problemen ervaart, energie heeft en mentaal fit is”, en acht thema’s die onderliggend zijn aan het verdere studiesucces; Studiestress, sociale omgeving, studiemotivatie, toekomstbeeld, zelfvertrouwen, studiediscipline, studiebegeleiding en studieregie.

“We kregen makkelijk, snel en onderbouwd zicht op het mentale welbevinden van onze leerlingen en mogelijke kansen en risico’s t.a.v. het studiesucces.”

Waarom inzetten als onderdeel van de schoolscan?

 • Belangrijke, duidelijke en overzichtelijke eerste input
 • Een preventief instrument als basis voor passende interventies en een aansluitend vervolgtraject
 • Extra verdieping aanwezig aanvullend op de Signaalkaart Studiesucces voor verdere invulling van het Nationaal Programma Onderwijs
 • Bewezen en goed onderbouwd instrument dat voldoet aan de kwaliteitscriteria

Er wordt gekeken naar het welbevinden van de leerlingen en de invloed die dit heeft op de ruimte voor leer- en sociale ontwikkeling. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de invloed van de thuissituatie en de ondersteuning die de leerlingen daarin (zouden moeten) krijgen. Dit in samenhang met de acht thema’s die wij naar voren laten komen wat betreft studiesucces, maakt de Signaalkaart een concreet eerste handvat voor onderwijs-professionals in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs; de schoolscan.

De uitkomst is objectief en maakt het makkelijk om gericht vragen te stellen en bij het signaleren van problematiek passende maatregelen te nemen. Welke leerlingen hebben mogelijk extra ondersteuning nodig? En op welk vlak?

 • Sluit aan op de eisen voor de schoolscan

 • Bespaart tijd (de leerling vult de vragenlijst in slechts 20 minuten in)

 • Snel en gemakkelijk in te zetten

 • Duidelijk en makkelijk te lezen rapport

 • Analyse op leerling- en schoolniveau

Blog

Benieuwd naar onze oplossing voor onderwijsprofessionals?

Meer informatie
Ga naar de bovenkant